สมัครสมาชิก : เข้าระบบ :
..:: คำขวัญอำเภอลับแล : " งามพระแท่นศิลาอาสน์ ถิ่นลางสาดรสดี เมืองพระศรีพนมมาศ แหล่งไม้กวาดตองกง ดงหอมแดงลือชื่อ งามระบือน้ำตกแม่พูล " ::..
เลือกภาษา  
เลือกรูปแบบภาษา:

 
Main Menu  
 Home
 ข้อมูลทั่วไป
 หน้าที่ของ อบต.
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 พนักงานส่วนตำบล
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขฯ
    กองการศึกษาฯ
    กองสวัสดิการสังคม
 พนักงานจ้าง 
    สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองสาธารณสุขฯ
   กองการศึกษาฯ
   กองสวัสดิการสังคม
 
General  
 แผนพัฒนาปี 56-58
 แผนพัฒนาปี 57-59
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนอัตรากำลัง
 แผนการดำเนินงานปี 56
 แผนการดำเนินงานปี 57
  แผนการจัดหาพัสดุ
 
Knowledge  
 ภาษีป้าย
 ภาษีบำรุงท้องที่
 ถาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
Radio Online  
 
หน่วยงานราชการ  

 
สถิติผู้เยี่ยมชม  
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
8853386
คน ตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
 
Income-Expenses  
รายรับรายจ่ายปีงบ 59

เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม


รายรับรายจ่ายปีงบ 60

เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน


 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  
   ช่องทางในการขอใช้บริการ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    แบบคำขอดูข้อมูลข่าวสาร(ใหม่)
 
รายรับ  

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.68-001 สายบ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) 15/11/2560

  แบบ ปร.4 และ ปร.5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.68-001 สายบ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) 15/11/2560

  แบบ ป.ป.ช. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.68-001 สายบ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 15/11/2560

  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกรายละเอียด 1/09/2560

  - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกรายละเอียด 1/09/2560
          - คำแถลงงบประมาณ  คลิกรายละเอียด
          - บันทึกหลักการและเหตผล แบ่งตามด้าน  คลิกรายละเอียด
          - บันทึกหลักการและเหตผล แบ่งตามแผนงาน  คลิกรายละเอียด
          - รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตผล คลิกรายละเอียด
          - รายละเอียดประมาณรายการจ่าย คลิกรายละเอียด
          - รายละเอียดประมาณรายการรับ คลิกรายละเอียด
          - รายงานการประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกรายละเอียด
          - รายงานการประมาณรายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกรายละเอียด
          - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายปีะงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกรายละเอียด

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายม่อนขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่2 คลิกรายละเอียด 21/08/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายม่อนขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่2  คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) 21/08/2560

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายห้วยสะแอนใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่2  คลิกรายละเอียด 21/08/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายห้วยสะแอนใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่2 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3)  21/08/2560

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างสะพานผามูบ หมู่ที่7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่2 คลิกรายละเอียด 21/08/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างสะพานผามูบ หมู่ที่7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่2 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) 21/08/2560

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนายสุพล ปินตานำ หมู่ที่7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่2 คลิกรายละเอียด 21/08/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนายสุพล ปินตานำ หมู่ที่7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่2 คลิกรายละเอียด หน้า  (1) (2) (3) (4) 21/08/2560

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คลิกรายละเอียด  30/06/2560

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง คลิกรายละเอียด 30/06/2560

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ปีงบประมาณ 2559 คลิกรายละเอียด 30/06/2560

  ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ปีงบประมาณ 2557 คลิกรายละเอียด 27/06/2560

  ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครางการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ คลิกรายละเอียด 19/06/2560

  การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา จำนวน 7 โครงการ คลิกรายละเอียด 13/06/2560

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายม่อนขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายม่อนขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) 29/05/2560

  แบบ ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายม่อนขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายห้วยสะแอนใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายห้วยสะแอนใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3)  29/05/2560

  แบบ ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายห้วยสะแอนใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คุ้ม5 หมู่ที่6 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คุ้ม5 หมู่ที่6 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) 29/05/2560

  แบบ ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คุ้ม5 หมู่ที่6 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนายสุพล ปินตานำ หมู่ที่7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนายสุพล ปินตานำ หมู่ที่7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า  (1) (2) (3) (4) 29/05/2560

  แบบ ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนายสุพล ปินตานำ หมู่ที่7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ซอยคุ้ม4 หมู่ที่6 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ซอยคุ้ม4 หมู่ที่6 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด (1) (2) (3)  29/05/2560

  แบบ ป.ป.ช. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ซอยคุ้ม4 หมู่ที่6 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. ข้างสะพานผามูบ หมู่ที่7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. ข้างสะพานผามูบ หมู่ที่7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) 29/05/2560

  แบบ ป.ป.ช. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. ข้างสะพานผามูบ หมู่ที่7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนางแวว หมู่ที่4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนางแวว หมู่ที่4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) 29/05/2560

  แบบ ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนางแวว หมู่ที่4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล เรื่องเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล คลิกรายละเอียดหน้า (1) (2) (3) 8/03/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งแบบเรียงหินยาแนว  สะพานห้วยต้นซื้อ หมู่ที่ 11  ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2)  17/01/2560

 งบการเงิน ปี 2559  คลิกรายละเอียด 04/01/2559

 ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2559 ยื่นต่อพนักงานประเมิน คลิกรายละเอียด 04/01/2560

 ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ปี 2559 ยื่นต่อพนักงานประเมิน คลิกรายละเอียด 04/01/2560

  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ครั้งทีั่ 2 คลิกรายละเอียด  15/12/2559

  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ครั้งทีั่ 1 คลิกรายละเอียด  14/12/2559

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุง๓ูมิทัศน์บริเวณน้ำตกแม่พูล หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2)  14/12/2559

  รายงานผลการจัดหาพัสดุโดยวีธีการสอบราคา  คลิกรายละเอียด  4/11/2559

  ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.68-001 บ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ที่ 11 บ้านมหาราช ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกรายละเอียด 21/11/2559

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยจำต้อง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2)  21/11/2559

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยใต้ - ป้างดอย หมู่ีท่ 8 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2)  14/11/2559

  รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คลิกรายละเอียด  1/11/2559

  แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ปีงบประมาณ 2557 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด 1/11/2559

  ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ปีงบประมาณ 2557 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด 18/10/2559

  คุณลักษณะทั่วไปของกล้องวงจรปิด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ปีงบประมาณ 2557 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด 18/10/2559

  แผนที่ติดกล้องวงจรปิด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ปีงบประมาณ 2557 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด 18/10/2559

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ปีงบประมาณ 2557 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด (1) (2) (3) (4)  18/10/2559

  การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด (1) (2) (3) (4) (5)  29/09/2559

 ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านนายสว่างถึงคลองแม่พร่อง ม.7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 12/09/2559

 สรุปการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านนายสว่างถึงคลองแม่พร่อง ม.7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด (1) (2) (3) (4) (5) (6) 12/09/2559

  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งทีั่ 2 คลิกรายละเอียด  15/08/2559

  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งทีั่ 1 คลิกรายละเอียด  08/08/2559

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม่อนฤาษี หมู่ที่ 9 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2)  12/07/2559

  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ครั้งทีั่ 1 คลิกรายละเอียด  13/06/2559

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 7/06/2559

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 7/06/2559

 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 1/04/2559

  กรอบอัตรากำลัง 3 ปี คลิกรายละเอียดหน้า (1) (2) 1/04/2559

  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2559 ครั้งทีั่ 1 คลิกรายละเอียด  09/02/2559

  ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ครั้งทีั่ 1 คลิกรายละเอียด  09/02/2559

  ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน  คลิกรายละเอียด  30/12/2558

  ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2559  คลิกรายละเอียด 29/12/2558

  ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559 ไปรับแบบพิมและกรอกรายการในแบบพิม ยื่นต่อเจ้าหน่าที่  คลิกรายละเอียด 29/12/2558

  ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2559 ยื่นต่อพนักงานประเมิน  คลิกรายละเอียด 29/12/2558

  ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย  ปี 2559 ยื่นต่อพนักงานประเมิน  คลิกรายละเอียด 29/12/2558

  รายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 8 ชุดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  คลิกรายละเอียด  26/11/2558

  แบบ ป.ป.ช.1แนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 8 ชุดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  คลิกรายละเอียด  26/11/2558

  แผนที่ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 8 ชุดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง คลิกรายละเอียด  26/11/2558

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 8 ชุดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  คลิกรายละเอียด หน้า 1  2  3     26/11/2558

  งบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล พ.ศ. 2558 คลิกรายละเอียด 30/10/2558

  รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คลิกรายละเอียด  30/10/2558

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านนายบุญเริน จีนสืบเชื้อ ม.๔ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านนายบุญเริน จีนสืบเชื้อ ม.๔ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านนายบุญเริน จีนสืบเชื้อ ม.๔ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า 1  2   13/10/2558

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.สายห้วยริน ม.๖ - ๘ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.สายห้วยริน ม.๖ - ๘ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.สายห้วยริน ม.๖ - ๘ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด  หน้า 1  2 3 13/10/2558

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คุ้ม ๑ ม.๖ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คุ้ม ๑ ม.๖ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คุ้ม ๑ ม.๖ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า   2  4  13/10/2558

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.คุ้ม ๔ ม.๖  ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.คุ้ม ๔ ม.๖ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.คุ้ม ๔ ม.๖ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า 1 2 3  13/10/2558

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.สายบ้านร้อง  ม.๖ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.สายบ้านร้อง ม.๖ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.สายบ้านร้อง ม.๖ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า 1 2 3  13/10/2558

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ห้วยตองสาด ม.๗ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ห้วยตองสาด ม.๗ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ห้วยตองสาด ม.๗ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า 1 2   13/10/2558

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ข้าง ศพด.บ้านห้วยใต้  ม.๗ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ข้าง ศพด.บ้านห้วยใต้ ม.๗ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ข้าง ศพด.บ้านห้วยใต้ ม.๗ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า 1 2 3 4  13/10/2558

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.บ้านนายหวัน  ม.๑๑ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.บ้านนายหวัน ม.๑๑ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.บ้านนายหวัน ม.๑๑ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า 1 2 13/10/2558

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.ห้วยปู่ป๊อก  ม.๑๑ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.ห้วยปู่ป๊อก ม.๑๑ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.ห้วยปู่ป๊อก ม.๑๑ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า 1 2 3  13/10/2558

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้าบ้านนางแหลม  ม.๑๑ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้าบ้านนางแหลม ม.๑๑ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้าบ้านนางแหลม ม.๑๑ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า 1  2  3  4  13/10/2558

  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลคลิกรายละเอียด 13/10/2558

  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล คลิกรายละเอียด13/10/2558

  ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งวงจรปิด (CCTV) คลิกรายละเอียด  05/10/2558

  ประกาศสอบราคาซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งวงจรปิด (CCTV) คลิกรายละเอียด  14/09/2558

  คุณลักษณะรายการติดตั้งวงจรปิด (CCTV) คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)  14/09/2558

  แบบ ปปช. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งวงจรปิด (CCTV)  คลิกรายละเอียด 14/09/2558

  ราคากลางโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งวงจรปิด (CCTV) คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3)  14/09/2558

  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คลิกรายละเอียด  04/09/2558

  คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) 04/09/2558

  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) 04/09/2558

  รายละเอียดงบประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2559 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)  4/09/2558

  สรุปผลราคากลางโครงการปรับปรุงและซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4)  02/09/2558

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7  คลิกรายละเอียด 02/09/2558 

  รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 คลิกรายละเอียด  17/8/2558

  ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) 20/07/2558

  สรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านนายบุญเริน  จีนสืบเชือ ม.4 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) 02/07/2558

  สรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ข้ามห้วยหัวนา ม.10 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) 02/07/2558

  สรุปผลราคากลางโครงก่อสร้างการถนน คสล.สายบ้านห้วยใต้ - ป้างดอย ม.8 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) 02/07/2558

  สรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนางกาบถึงบ้านนายไพฑูรย์ ม.7 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) 02/07/2558

  สรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ปากซอยมหาราช ม.11 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) 02/07/2558

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านนายบุญเริน  จีนสืบเชื้อ ม.4  คลิกรายละเอียด 02/07/2558

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ข้ามห้วยหัวนา ม.10   คลิกรายละเอียด 02/07/2558

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยใต้ - ป้างดอย ม.8 คลิกรายละเอียด 02/07/2558

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนางกาบถึงบ้านนายไพฑูรย์ ม.7  คลิกรายละเอียด 02/07/2558

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ปากซอยมหาราช ม.11  คลิกรายละเอียด 02/07/2558

  สรุปผลราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.68-001 บ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ที่ 7 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) 01/07/2558

  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.68-001 บ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ที่ 7 คลิกรายละเอียด 01/07/2558

  ประกาศมติการประชุมการกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.68-001 บ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ที่ 7 คลิกรายละเอียด 01/07/2558

  ประกาศแต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางเป็นผู้จัดการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกรายละเอียด 01/07/2558

  ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  คลิกรายละเอียด 01/07/2558

  รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 คลิกรายละเอียด 01/07/2558
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปีงบประมาณ 2557 คลิกรายละเอียด 02/06/2558

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน คลิกรายละเอียด 02/06/2558

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง แบบ ป.ป.ช.1 คลิกรายละเอียด 29/5/2558

   เอกสารสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณน้ำตกแม่พูล หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3  คลิกรายละเอียด 29/5/2558

  สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณน้ำตกแม่พูล หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3  คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 29/5/2558

  ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณน้ำตกแม่พูล หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 7/5/2558
 
  การพิจารณาผลการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา โครงการเสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีต สาย อต.ถ. 68-001 บ้านผามูบ - บ่อแก้ว  หมู่ที่ 7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด  7/5/2558

  รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 คลิกรายละเอียด  7/5/2558

   เอกสารสอบราคาจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีต สาย อต.ถ. 68-001 บ้านผามูบ - บ่อแก้ว  หมู่ที่ 7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด  16/4/2558

  สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีต สาย อต.ถ. 68-001 บ้านผามูบ - บ่อแก้ว  หมู่ที่ 7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4)   16/4/2558

   เอกสารสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณน้ำตกแม่พูล หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 16/4/2558

  สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณน้ำตกแม่พูล หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 16/4/2558

  ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณน้ำตกแม่พูล คลิกรายละเอียด 18/2/2558

  รายงานผลการเสนอโครงการก่อสร้าง คลิกรายละเอียด 17/2/2558

    รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 คลิกรายละเอียด 28/1/2558

  เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 12/2558 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกแม่พูล หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 2/2/2558

  เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 13/2558 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยใต้ - ป้างดอย บ้านห้วยใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 2/2/2558

   สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยใต้ - ป้างดอย บ้านห้วยใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3)   2/2/2558

  สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกแม่พูล หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)  2/2/2558

  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ อาเซียนคืออะไร? และ10 ประเทศอาเซียน คลิกรายละเอียด 12/01/2558

  ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2558  คลิกรายละเอียด 22/12/2557

  ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558 ไปรับแบบพิมและกรอกรายการในแบบพิม ยื่นต่อเจ้าหน่าที่  คลิกรายละเอียด 22/12/2557

  ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2558 ยื่นต่อพนักงานประเมิน  คลิกรายละเอียด 22/12/2557

  ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย  ปี 2558 ยื่นต่อพนักงานประเมิน  คลิกรายละเอียด 22/12/2557

  ประกาศการกำหนดทำเลและการกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) ประจำปี 2557 คลิกรายละเอียด 16/12/2557

  รายละเอียดการกำหนดทำเลและการกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) ประจำปี 2557 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) (5)  16/12/2557
 
  สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( สถ.ศพด.2) หมู่ที่ 7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)  20/11/2557

  เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( สถ.ศพด.2)  หมู่ 7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 8/11/2557

  สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งข้างถนนสายห้วยต้นยางหมู่ 4 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4)  20/11/2557

  เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งข้างถนนสายห้วยต้นยางหมู่ 4  ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 8/11/2557

  สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งข้างถนนสายห้วยผักหละหมู่ 4 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4)  20/11/2557

  เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งข้างถนนสายห้วยผักหละ หมู่ 4  ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 8/11/2557 

  เพิ่มเติมแก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต อต. ถ.68-001 บ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ 7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 28/11/2557

  เพิ่มเติมแก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาฤษี - บ้านต้นงั่ว หมู่ 9 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 28/11/2557

  สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต อต. ถ.68-001 บ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ 7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4)  19/11/2557

  ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต อต. ถ.68-001 บ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ 7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 19/11/2557

  เอกสารประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต อต. ถ.68-001 บ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ 7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 19/11/2557

  สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาฤษี - บ้านต้นงั่ว หมู่ 9 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3)  19/11/2557

  ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาฤษี - บ้านต้นงั่ว หมู่ 9 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 19/11/2557

  เอกสารประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาฤษี - บ้านต้นงั่ว หมู่ 9 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 19/11/2557

  ยกเลิกประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต อต. ถ.68-001 บ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ 7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 14/11/2557

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษี ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล คลิกรายละเอียด 13/11/2557

  แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล  คลิกรายละเอียด  13/11/2557

 งบประจำปี 2557 คลิกรายละเอียด 30/10/2557

     
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คลิกรายละเอียด  28/10/2557


  รายงานผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างฯ  จำนวน ๔ โครงการ  คลิกรายละเอียด
 29/10/2557

  ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง  จำนวน ๓ โครงการ  คลิกรายละเอียด
 29/10/2557

  รายงานผลการเสนอราคาโครงการจัดหาพัสดุ จำนวน ๑ โครงการ เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง ของ อบต.แม่พูล คลิกรายละเอียด 11/09/2557

  เอกสารสอบราคาจ้างและประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างป้องกันตลิ่งข้างถนนสายห้วยต้นยาง ม.๔ ของ อบต.แม่พูล คลิกรายละเอียด 10/10/2557

  เอกสารสอบราคาจ้างและประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ห้วยตองสาด ม.๗ ของ อบต.แม่พูล คลิกรายละเอียด 10/10/2557

  เอกสารสอบราคาจ้างและประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้าง ศพด. ม.๗ ของ อบต.แม่พูล คลิกรายละเอียด 10/10/2557

  เอกสารสอบราคาจ้างและประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งข้างถนน สายห้วยผักหละ ม.๔ ของ อบต.แม่พูล คลิกรายละเอียด 10/10/2557

  เอกสารสอบราคาจ้างและประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และถนน ค.ส.ล. ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ของ อบต.แม่พูล คลิกรายละเอียด 10/10/2557

  เอกสารสอบราคาจ้างและประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมหาราช ม.๑๑ ของ อบต.แม่พูล คลิกรายละเอียด 10/10/2557

  เอกสารสอบราคาจ้างและประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ห้วยตองสาด ม.๗ ของ อบต.แม่พูล คลิกรายละเอียด 10/10/2557

  เอกสารสอบราคาจ้างและประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายห้วยต้นค่า ม.๙ ของ อบต.แม่พูล คลิกรายละเอียด 10/10/2557
 
  เอกสารสอบราคาจ้างและประกาศสอบราคาจ้าง เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง ของ อบต.แม่พูล คลิกรายละเอียด 26/08/2557

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2และ 3) พ.ศ.2543 คลิกรายละเอียด 13/08/2557

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 คลิกรายละเอียด 13/08/2557

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน ฯลฯ พ.ศ.2547  คลิกรายละเอียด 13/08/2557

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 คลิกรายละเอียด 13/08/2557

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 คลิกรายละเอียด 13/08/2557

 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 คลิกรายละเอียด 13/08/2557

 พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 คลิกรายละเอียด 13/08/2557

  สรุปผลการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557  คลิกรายละเอียด 16/06/2557

  ประชาสัมพันธ์ตาม พรบ. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  คลิกรายละเอียด 16/06/2557

  ประชาสัมพันธ์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC)  คลิกรายละเอียด 16/06/2557

  เอกสารสอบราคาจ้างและประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านห้วยใต้ ม.๘  คลิกรายละเอียด 27/02/2557

  เอกสารสอบราคาจ้างและประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หน้าบ้านนายทินกร ม.๗  คลิกรายละเอียด 27/02/2557

  คำสั่ง อบต.แม่พูล เรื่องมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน คลิกรายละเอียด 29/01/2557

  เอกสารสอบราคาจ้างและประกาศ

ข่าวประกวดราคา


 สอบราคาโครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ห้วยชำบอน หมู่ 7ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 28/03/2554

 ประกาศเพิ่มเติม โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินน้ำกัดเซาะปากห้วยผักหละ  คลิกรายละเอียด
22/02/2554

 ประกาศเพิ่มเติม โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินน้ำกัดเซาะห้วยแม่พูล คลิกรายละเอียด 22/02/2554

 สอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินน้ำกัดเซาะปากห้วยผักหละ หมู่ 4 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด

 สอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินน้ำกัดเซาะห้วยแม่พูล หมู่ 4 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด
รายการบันทึกท่องเที่ยว อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


ท่องเที่ยวกับ อบต. แม่พูล


คลิกเพื่อชมภาพต่อChill @ แม่พูล

 
*กิน  *เที่ยว  *ซื้อของที่ระลึก
ในหุบเขากินได้ *ขี่จักรยานชมธรรมชาติ Chill @ แม่พูลกระดานสนทนา ร้องทุกข์ ร้องเรียน

กระทู้ใหม่  ตอบ   โดย   เข้าชม   ล่าสุด 
 ทดสอบการทำงาน 0 Anonymous 95   24/02/2011 : 14:17 
Anonymous Last Post
 

NSP

มุมหนังสือพิมพ์
สนับสนุนข่าวโดย นสพ.ดอทคอม

.  นายจรูญ  ปัญญายงค์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล
นางสาวแสงเดือน   สุดแจ้ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล


 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ  
         
  
 รายงานผลการดำเนินงาน
 
ติดตามเตือนภัย  

  


  
 
HOT NEWS  

 
 
ข้อมูลการท่องเที่ยว  

 

หมู่ ๑  ตำบลแม่พูล  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๓๑๓๐
โทร/โทรสาร ๐๕๕-๔๕๗๓๕๙


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.23 วินาที