สมัครสมาชิก : เข้าระบบ :
..:: คำขวัญอำเภอลับแล : " งามพระแท่นศิลาอาสน์ ถิ่นลางสาดรสดี เมืองพระศรีพนมมาศ แหล่งไม้กวาดตองกง ดงหอมแดงลือชื่อ งามระบือน้ำตกแม่พูล " ::..
เลือกภาษา  
เลือกรูปแบบภาษา:

 
Main Menu  
 Home
 ข้อมูลทั่วไป
 หน้าที่ของ อบต.
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 พนักงานส่วนตำบล
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขฯ
    กองการศึกษาฯ
    กองสวัสดิการสังคม
 พนักงานจ้าง 
    สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองสาธารณสุขฯ
   กองการศึกษาฯ
   กองสวัสดิการสังคม
 
General  
 แผนพัฒนาปี 56-58
 แผนพัฒนาปี 57-59
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนอัตรากำลัง
 แผนการดำเนินงานปี 56
 แผนการดำเนินงานปี 57
  แผนการจัดหาพัสดุ
 
Knowledge  
 ภาษีป้าย
 ภาษีบำรุงท้องที่
 ถาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
Radio Online  
 
หน่วยงานราชการ  

 
สถิติผู้เยี่ยมชม  
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
27559178
คน ตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
 
Income-Expenses  
รายรับรายจ่ายปีงบ 62
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

รายรับรายจ่ายปีงบ 63
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  
   ช่องทางในการขอใช้บริการ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    แบบคำขอดูข้อมูลข่าวสาร(ใหม่)
 
รายรับ  

 
ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

image

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล

 แบบแปลนโครงสร้าง โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.68-003 สายบ้านด่านห้วยใต้-ห้วยคำบิ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่พูล คลิกเพื่อดาวโหลดข้อมูล!   23/4/2564

  ตารางแสดงงวดเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง  คลิกเพื่อดาวโหลดข้อมูล!   23/4/2564

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.68-003 สายบ้านด่านห้วยใต้-ห้วยคำบิ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่พูล ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเพื่อดาวโหลดข้อมูล!   23/4/2564

  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2564 การก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.68-003 สายบ้านด่านห้วยใต้-ห้วยคำบิ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่พูล คลิกเพื่อดาวโหลดข้อมูล!  23/4/2564

  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิกเพื่อดาวโหลดข้อมูล!  9/4/2564

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีด รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 68-004 สายบ้านห้วยใต้-ป้างดอย หมู่ที่ 8 ตำบลแม่พูล  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเพื่อดาวโหลดข้อมูล! 17/03/2564

  รายงานผลพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวทางแอสฟิลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง อต.ถ. 68-004 สายบ้านห้วยใต้-ป้างดอย หมู่ที่ 8 ตำบลแม่พูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเพื่อดาวโหลดข้อมูล! 17/03/2564

  แบบก่อสร้าง งานเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คลิกเพื่อดาวโหลดข้อมูล!  05/03/2564

  ตารางแสดงเงินเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใช้งานจ้างก่อสร้าง คลิกเพื่อดาวโหลดข้อมูล!  05/03/2564

  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเพื่อดาวโหลดข้อมูล!  05/03/2564

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟิวท์ติกคอนกรีด รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 68-008 สายบ้านห้วยใต้-ป้างดอย หมู่ที่ 8 ต.แม่พูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเพื่อดาวโหลดข้อมูล!  05/03/2564

  รายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล ปี 2563 คลิกรายละเอียด 05/02/2564

  งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563 คลิกรายละเอียด 30/10/2563

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ  ของประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 17/09/2563

  การประเมินราคากลางทรัพย์สินชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 79 รานการ คลิกรายละเอียด 17/09/2563

  ยกเลิกประกาศประกวดราคา (ครั้งที่ 3) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน คลิกรายละเอียด 24/08/2563

   คุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน คลิกรายละเอียด 06/08/2563

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 06/08/2563

  แบบ บก.06 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน คลิกรายละเอียด 06/08/2563

  สรุปราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 06/08/2563

  ยกเลิกประกาศประกวดราคา (ครั้งที่ 2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน คลิกรายละเอียด 30/07/2563

  เอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน คลิกรายละเอียด 14/06/2563

  ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน คลิกรายละเอียด 14/07/2563

  ยกเลิกประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน คลิกรายละเอียด 9/07/2563

  ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน คลิกรายละเอียด 23/06/2563

  เอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน คลิกรายละเอียด 23/06/2563

  แบบ บก.06 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน คลิกรายละเอียด 23/06/2563

  ร่างขอบเขต โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน คลิกรายละเอียด 23/06/2563

  บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน คลิกรายละเอียด 23/06/2563

   คุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน คลิกรายละเอียด 23/06/2563

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 4/06/2563

  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 4/06/2563

  สรุปราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 4/06/2563

  แบบแปลน โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 4/06/2563

 แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 4/06/2563

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.68 - 003  สายบ้านด่านห้วยใต้ - ห้วยคำบิ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่พูล มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,880 ตารางเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกรายละเอียด 27/05/2563

   รายงานผลโครงการ เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.68 - 003  สายบ้านด่านห้วยใต้ - ห้วยคำบิ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่พูล มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,880 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 สาย 1,450,000 คลิกรายละเอียด 15/05/2563

  เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกรายละเอียด 15/11/2562

  ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกรายละเอียด 15/11/2562

  ยกเลิกประกาศประกวดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกรายละเอียด 5/11/2562 

   รายงานผลการพิจารณาการประกวดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกรายละเอียด 15/08/2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกรายละเอียด 15/08/2562

  รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล ประจำงวดปีงบประมาณ 2562  คลิกรายละเอียด 31/10/2562

 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  คลิกรายละเอียด 24/07/2562

  บันทึกการประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลิกรายละเอียด 18/07/2562

  รายงานผลการพิจารณา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลิกรายละเอียด 18/07/2562

 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  คลิกรายละเอียด 18/07/2562

  ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลิกรายละเอียด 18/07/2562

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน   คลิกรายละเอียด 18/07/2562

  แบบ บก.06 รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน   คลิกรายละเอียด 18/07/2562

  บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  คลิกรายละเอียด 18/07/2562

  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 27/06/2562

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 27/06/2562

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลิกรายละเอียด 19/04/2562

  รายงานผลการพิจารณา ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลิกรายละเอียด 19/04/2562

 ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลิกรายละเอียด 29/03/2562

  เอกสารประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลิกรายละเอียด 29/03/2562

  รายละเอียดคุณลักษณะ รถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งชุดเครนสลิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน คลิกรายละเอียด 29/03/2562

  แบบ บก.06 โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งชุดเครนสลิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน คลิกรายละเอียด 29/03/2562

 สรุปการประมาณราคากลาง โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งชุดเครนสลิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน  คลิกรายละเอียด 29/03/2562

  รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งชุดเครนสลิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน คลิกรายละเอียด 29/03/2562

  รายงานผลการเสนอราคาและทบทวนปรับปรุงราคากลางตามมติ ครม. คลิกรายละเอียด 6/02/2562

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต อต.ถ. 68-002 (ผามูบ - ห้วยใต้) ม.7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 25/01/2562

  รายงานผลการพิจารณา การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต อต.ถ. 68-002 (ผามูบ - ห้วยใต้) ม.7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 25/01/2562

  ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี 2561 คลิกรายละเอียด 12/01/2561

  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยใต้ - ป้างดอย ม.8 ต.แม่พูล อ. ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 9/01/2562

  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านผู้ช่วยชัย ม.7 ต.แม่พูล อ. ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 9/01/2562

  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านนางเต่า ม.9 ต.แม่พูล อ. ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 9/01/2562

  โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.ซอยบ้านนางส่วน พรมสุวรรณ ม.4 ต.แม่พูล อ. ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 9/01/2562

  โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.ซอยบ้านนายชำนาญ ม.5 ต.แม่พูล อ. ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 9/01/2562

  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทองอินทร์ ม.4 ต.แม่พูล อ. ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 10/01/2562

  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางสาย ทีกว้าง ม.4 ต.แม่พูล อ. ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 10/01/2562

  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งแคล้ว ม.10 ต.แม่พูล อ. ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 10/01/2562

  โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต อต.ถ. 68-006 ต่อ ทต.หัวดง - เขาน้ำตก ม.4 ต.แม่พูล อ. ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 11/01/2562

  โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต อต.ถ. 68-003 บ้านด่านห้วยใต้ - ห้วยคำบิ ม.6 ต.แม่พูล อ. ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 11/01/2562

  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านนายหมื่น ม.7 ต.แม่พูล อ. ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 11/01/2562

  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านผู้ใหญ่แดง ม.7 ต.แม่พูล อ. ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 11/01/2562

  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายไฉน ม.9 ต.แม่พูล อ. ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 11/01/2562

  โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย ม.9 ต.แม่พูล อ. ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 11/01/2562

  โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต อต.ถ. 68-002 บ้านผามูบ - ห้วยใต้ ม.7 ต.แม่พูล อ. ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 11/02/2562

  โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านนางไพฑูรย์ ม.7 ต.แม่พูล อ. ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 05/04/2562

  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านนายช่วย  ดำคำ ม.7 ต.แม่พูล อ. ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 05/04/2562

  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านนางคำเขื่อง ม.7 ต.แม่พูล อ. ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 22/04/2562

 ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2562 ยื่นต่อพนักงานประเมิน คลิกรายละเอียด 04/01/2562

 ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ปี 2562 ยื่นต่อพนักงานประเมิน คลิกรายละเอียด 04/01/2562

 ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2562 ยื่นต่อพนักงานประเมิน คลิกรายละเอียด 04/01/2562

 ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ปี 2562 ยื่นต่อพนักงานประเมิน คลิกรายละเอียด 04/01/2562

  ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล อบต.แม่พูล  คลิกรายละเอียด  01/01/2562 
  
 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต อต. ถ. ๖๘-๐๐๒ (บ้านผามูบ - บ้านห้วยใต้) หมู่ ๗  คลิกรายละเอียด  08/01/2562 

  สรุปผลการประมาณราคากลางเโครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต อต. ถ. ๖๘-๐๐๒ (บ้านผามูบ - บ้านห้วยใต้) หมู่ ๗  คลิกรายละเอียด  08/01/2562 

 แบบ ป.ป.ช. โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต อต. ถ. ๖๘-๐๐๒ (บ้านผามูบ - บ้านห้วยใต้) หมู่ ๗  คลิกรายละเอียด  08/01/2562 

  เอกสารแนบใบเสนอราคาโครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต อต. ถ. ๖๘-๐๐๒ (บ้านผามูบ - บ้านห้วยใต้) หมู่ ๗  คลิกรายละเอียด (1) (2)  08/01/2562

  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 คลิกรายละเอียด 5/10/2561

  ประกาศกำหนดใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 คลิกรายละเอียด 5/10/2561

 ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2561 ยื่นต่อพนักงานประเมิน คลิกรายละเอียด 04/01/2561

 ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ปี 2561 ยื่นต่อพนักงานประเมิน คลิกรายละเอียด 04/01/2561

 ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2561 ยื่นต่อพนักงานประเมิน คลิกรายละเอียด 04/01/2561

 ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ปี 2561 ยื่นต่อพนักงานประเมิน คลิกรายละเอียด 04/01/2561

  รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณเงินสะสมปี 2561 เพิ่มเติมฉบับที่1 คลิกรายละเอียด 6/11/2561

  รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณเงินสะสมปี 2562 เพิ่มเติมฉบับที่1 คลิกรายละเอียด 6/11/2561

  รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณเงินสะสมปี 2562 คลิกรายละเอียด 29/09/2561

 แบบเสนอข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2561 คลิกรายละเอียด 26/09/2561

 แบบกรอกประวัติย่ออาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2561 คลิกรายละเอียด 26/09/2561

  รายงานประมาณการรายรับ ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 คลิกรายละเอียด 26/09/2561

  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 คลิกรายละเอียด 26/09/2561

  การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2652 (1) (2) (3) 26/09/2561

  รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2651 คลิกรายละเอียด  26/09/2561

  งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คลิกรายละเอียด  10/10/2561

 ประกาศประกวดราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.68-001 สายบ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) 20/08/2561

  สรุปผลการประมาณราคากลางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.68-001 สายบ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) 20/08/2561

 แบบ ป.ป.ช. เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.68-001 สายบ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 20/08/2561

  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยป่าสัก - ซอยศรีสมบูรณ์ ม.8 ต.แม่พูล อ. ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 21/09/2561

  โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.68-001 สายบ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/09/2561

  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านครูหนิม - บ้านในโท่ง ม.4 ต.แม่พูล อ. ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 6/03/2561

  สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 คลิกรายละเอียด 6/03/2561

  สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างโครงการปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 คลิกรายละเอียด 6/03/2561

  โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต คลิกรายละเอียด 27/12/2560

  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพอะพะ ม.5 ต.แม่พูล อ. ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 19/12/2560

  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยเฮี๊ยะ ม.9 ต.แม่พูล อ. ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 19/12/2560

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.68-001 สายบ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) 15/11/2560

  แบบ ปร.4 และ ปร.5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.68-001 สายบ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) 15/11/2560

  แบบ ป.ป.ช. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.68-001 สายบ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 15/11/2560

   งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2560 คลิกรายระเอียด 31/10/2560

  แผนการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2561 คลิกรายระเอียด 31/10/2560

 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียดหน้า (1) (2) (3) (4) 1/10/2560

  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกรายละเอียด 1/09/2560

  - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกรายละเอียด 1/09/2560
          - คำแถลงงบประมาณ  คลิกรายละเอียด
          - บันทึกหลักการและเหตผล แบ่งตามด้าน  คลิกรายละเอียด
          - บันทึกหลักการและเหตผล แบ่งตามแผนงาน  คลิกรายละเอียด
          - รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตผล คลิกรายละเอียด
          - รายละเอียดประมาณรายการจ่าย คลิกรายละเอียด
          - รายละเอียดประมาณรายการรับ คลิกรายละเอียด
          - รายงานการประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกรายละเอียด
          - รายงานการประมาณรายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกรายละเอียด
          - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายปีะงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกรายละเอียด

  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 คลิกรายละเอียด 5/10/2560

  ประกาศกำหนดใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 คลิกรายละเอียด 5/10/2560

 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 คลิกรายละเอียด (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 15/09/2560

  แผนกิจกรรม / ปฏิทินการการท่องเที่ยวประจำปี 2560 คลิกรายละเอียด 5/01/2560

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายม่อนขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่2 คลิกรายละเอียด 21/08/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายม่อนขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่2  คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) 21/08/2560

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายห้วยสะแอนใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่2  คลิกรายละเอียด 21/08/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายห้วยสะแอนใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่2 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3)  21/08/2560

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างสะพานผามูบ หมู่ที่7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่2 คลิกรายละเอียด 21/08/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างสะพานผามูบ หมู่ที่7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่2 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) 21/08/2560

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนายสุพล ปินตานำ หมู่ที่7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่2 คลิกรายละเอียด 21/08/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนายสุพล ปินตานำ หมู่ที่7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่2 คลิกรายละเอียด หน้า  (1) (2) (3) (4) 21/08/2560

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คลิกรายละเอียด  30/06/2560

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง คลิกรายละเอียด 30/06/2560

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ปีงบประมาณ 2559 คลิกรายละเอียด 30/06/2560

  ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ปีงบประมาณ 2557 คลิกรายละเอียด 27/06/2560

  ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครางการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ คลิกรายละเอียด 19/06/2560

  การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา จำนวน 7 โครงการ คลิกรายละเอียด 13/06/2560

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายม่อนขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายม่อนขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) 29/05/2560

  แบบ ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายม่อนขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายห้วยสะแอนใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายห้วยสะแอนใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3)  29/05/2560

  แบบ ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายห้วยสะแอนใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คุ้ม5 หมู่ที่6 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คุ้ม5 หมู่ที่6 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) 29/05/2560

  แบบ ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คุ้ม5 หมู่ที่6 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนายสุพล ปินตานำ หมู่ที่7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนายสุพล ปินตานำ หมู่ที่7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า  (1) (2) (3) (4) 29/05/2560

  แบบ ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนายสุพล ปินตานำ หมู่ที่7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ซอยคุ้ม4 หมู่ที่6 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ซอยคุ้ม4 หมู่ที่6 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด (1) (2) (3)  29/05/2560

  แบบ ป.ป.ช. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ซอยคุ้ม4 หมู่ที่6 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. ข้างสะพานผามูบ หมู่ที่7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. ข้างสะพานผามูบ หมู่ที่7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) 29/05/2560

  แบบ ป.ป.ช. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. ข้างสะพานผามูบ หมู่ที่7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนางแวว หมู่ที่4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนางแวว หมู่ที่4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) 29/05/2560

  แบบ ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนางแวว หมู่ที่4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล เรื่องเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล คลิกรายละเอียดหน้า (1) (2) (3) 8/03/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งแบบเรียงหินยาแนว  สะพานห้วยต้นซื้อ หมู่ที่ 11  ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2)  17/01/2560

 ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2560 คลิกรายละเอียด 29/12/2559

 ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2560 ไปรับแบบพิมและกรอกรายการในแบบพิม ยื่นต่อเจ้าหน่าที่ คลิกรายละเอียด 29/12/2559

 ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2560 ยื่นต่อพนักงานประเมิน คลิกรายละเอียด 29/12/2559

 ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ปี 2560 ยื่นต่อพนักงานประเมิน คลิกรายละเอียด 29/12/2559


 ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2560 ยื่นต่อพนักงานประเมิน คลิกรายละเอียด 29/12/2559

 ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ปี 2560 ยื่นต่อพนักงานประเมิน คลิกรายละเอียด 29/12/2559

  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ครั้งทีั่ 2 คลิกรายละเอียด  15/12/2559

  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ครั้งทีั่ 1 คลิกรายละเอียด  14/12/2559

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกแม่พูล หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4)  14/12/2559

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกแม่พูล หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 14/12/2559

  รายงานผลการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกแม่พูล หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 14/12/2559

  รายงานผลการจัดหาพัสดุโดยวีธีการสอบราคา  คลิกรายละเอียด  4/11/2559

  ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.68-001 บ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ที่ 11 บ้านมหาราช ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกรายละเอียด 21/11/2559

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยจำต้อง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2)  21/11/2559

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยจำต้อง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 21/11/2559
  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยใต้ - ป้างดอย หมู่ีท่ 8 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2)  14/11/2559

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยใต้ - ป้างดอย หมู่ีท่ 8 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 14/11/2559

  สรุปผลการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คลิกรายละเอียด 1/11/2559

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คลิกรายละเอียด 1/11/2559

  รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คลิกรายละเอียด  1/11/2559

  แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ปีงบประมาณ 2557 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด 1/11/2559

  ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ปีงบประมาณ 2557 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด 18/10/2559

  คุณลักษณะทั่วไปของกล้องวงจรปิด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ปีงบประมาณ 2557 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด 18/10/2559

  แผนที่ติดกล้องวงจรปิด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ปีงบประมาณ 2557 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด 18/10/2559

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ปีงบประมาณ 2557 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด (1) (2) (3) (4)  18/10/2559

  การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด (1) (2) (3) (4) (5)  29/09/2559

 ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านนายสว่างถึงคลองแม่พร่อง ม.7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 12/09/2559

 สรุปการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านนายสว่างถึงคลองแม่พร่อง ม.7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด (1) (2) (3) (4) (5) (6) 12/09/2559

  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งทีั่ 2 คลิกรายละเอียด  15/08/2559

  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งทีั่ 1 คลิกรายละเอียด  08/08/2559

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม่อนฤาษี หมู่ที่ 9 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2)  12/07/2559

  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ครั้งทีั่ 1 คลิกรายละเอียด  13/06/2559

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 7/06/2559

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 7/06/2559

 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 1/04/2559

  กรอบอัตรากำลัง 3 ปี คลิกรายละเอียดหน้า (1) (2) 1/04/2559

  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2559 ครั้งทีั่ 1 คลิกรายละเอียด  09/02/2559

  ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ครั้งทีั่ 1 คลิกรายละเอียด  09/02/2559

  ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน  คลิกรายละเอียด  30/12/2558

  ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2559  คลิกรายละเอียด 29/12/2558

  ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559 ไปรับแบบพิมและกรอกรายการในแบบพิม ยื่นต่อเจ้าหน่าที่  คลิกรายละเอียด 29/12/2558

  ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2559 ยื่นต่อพนักงานประเมิน  คลิกรายละเอียด 29/12/2558

  ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย  ปี 2559 ยื่นต่อพนักงานประเมิน  คลิกรายละเอียด 29/12/2558

  รายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 8 ชุดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  คลิกรายละเอียด  26/11/2558

  แบบ ป.ป.ช.1แนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 8 ชุดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  คลิกรายละเอียด  26/11/2558

  แผนที่ติดตั้งกล้อง C

ข่าวประกวดราคา


 สอบราคาโครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ห้วยชำบอน หมู่ 7ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 28/03/2554

 ประกาศเพิ่มเติม โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินน้ำกัดเซาะปากห้วยผักหละ  คลิกรายละเอียด
22/02/2554

 ประกาศเพิ่มเติม โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินน้ำกัดเซาะห้วยแม่พูล คลิกรายละเอียด 22/02/2554

 สอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินน้ำกัดเซาะปากห้วยผักหละ หมู่ 4 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด

 สอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินน้ำกัดเซาะห้วยแม่พูล หมู่ 4 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด
รายการบันทึกท่องเที่ยว อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


ท่องเที่ยวกับ อบต. แม่พูล


คลิกเพื่อชมภาพต่อChill @ แม่พูล

 
*กิน  *เที่ยว  *ซื้อของที่ระลึก
ในหุบเขากินได้ *ขี่จักรยานชมธรรมชาติ Chill @ แม่พูลกระดานสนทนา ร้องทุกข์ ร้องเรียน

กระทู้ใหม่  ตอบ   โดย   เข้าชม   ล่าสุด 
 ทดสอบการทำงาน 0 Anonymous 95   24/02/2011 : 14:17 
Anonymous Last Post
 

NSP

มุมหนังสือพิมพ์
สนับสนุนข่าวโดย นสพ.ดอทคอม

.  นายจรูญ  ปัญญายงค์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ  
         
  
 รายงานผลการดำเนินงาน
 
ติดตามเตือนภัย  

  


  
 
HOT NEWS  

 
 
ข้อมูลการท่องเที่ยว  

ปฏิทินท่องเที่ยว

แผนที่ท่องเที่ยวในตำบลแม่พูล

 

หมู่ ๑  ตำบลแม่พูล  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๓๑๓๐
โทร/โทรสาร ๐๕๕-๔๕๗๓๕๙


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.24 วินาที