สมัครสมาชิก : เข้าระบบ :
..:: คำขวัญอำเภอลับแล : " งามพระแท่นศิลาอาสน์ ถิ่นลางสาดรสดี เมืองพระศรีพนมมาศ แหล่งไม้กวาดตองกง ดงหอมแดงลือชื่อ งามระบือน้ำตกแม่พูล " ::..
เลือกภาษา  
เลือกรูปแบบภาษา:

 
Main Menu  
 Home
 ข้อมูลทั่วไป
 หน้าที่ของ อบต.
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 พนักงานส่วนตำบล
 พนักงานจ้าง
 
General  
 แผนพัฒนาปี 56-58
 แผนพัฒนาปี 57-59
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนอัตรากำลัง
 แผนการดำเนินงานปี 56
 แผนการดำเนินงานปี 57
  แผนการจัดหาพัสดุ
 
Knowledge  
 ภาษีป้าย
 ภาษีบำรุงท้องที่
 ถาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
Radio Online  
 
หน่วยงานราชการ  

 
สถิติผู้เยี่ยมชม  
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
6471629
คน ตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
 
Income-Expenses  
รายรับรายจ่ายปีงบ 56

เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน

รายรับรายจ่ายปีงบ 57

เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน

รายรับรายจ่ายปีงบ 58

เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน


รายรับรายจ่ายปีงบ 59

เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  
   ช่องทางในการขอใช้บริการ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
     แบบคำขอดูข้อมูลข่าวสาร(ใหม่)
 
รายรับ  

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล เรื่องเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล คลิกรายละเอียดหน้า (1) (2) (3) 8/03/2560

  รายงานผลการจัดหาพัสดุโดยวีธีการสอบราคา  คลิกรายละเอียด  4/11/2559

  ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.68-001 บ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ที่ 11 บ้านมหาราช ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกรายละเอียด 21/11/2559

  รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คลิกรายละเอียด  1/11/2559

  แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ปีงบประมาณ 2557 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด 1/11/2559

  ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ปีงบประมาณ 2557 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด 18/10/2559

  คุณลักษณะทั่วไปของกล้องวงจรปิด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ปีงบประมาณ 2557 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด 18/10/2559

  แผนที่ติดกล้องวงจรปิด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ปีงบประมาณ 2557 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด 18/10/2559

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ปีงบประมาณ 2557 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด (1) (2) (3) (4)  18/10/2559

  การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด (1) (2) (3) (4) (5)  29/09/2559

 ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านนายสว่างถึงคลองแม่พร่อง ม.7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 12/09/2559

 สรุปการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านนายสว่างถึงคลองแม่พร่อง ม.7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด (1) (2) (3) (4) (5) (6) 12/09/2559

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 7/06/2559

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 7/06/2559

  ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2559  คลิกรายละเอียด 29/12/2558

  ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559 ไปรับแบบพิมและกรอกรายการในแบบพิม ยื่นต่อเจ้าหน่าที่  คลิกรายละเอียด 29/12/2558

  ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2559 ยื่นต่อพนักงานประเมิน  คลิกรายละเอียด 29/12/2558

  ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย  ปี 2559 ยื่นต่อพนักงานประเมิน  คลิกรายละเอียด 29/12/2558

  รายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 8 ชุดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  คลิกรายละเอียด  26/11/2558

  แบบ ป.ป.ช.1แนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 8 ชุดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  คลิกรายละเอียด  26/11/2558

  แผนที่ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 8 ชุดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง คลิกรายละเอียด  26/11/2558

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 8 ชุดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  คลิกรายละเอียด หน้า 1  2  3     26/11/2558

  งบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล พ.ศ. 2558 คลิกรายละเอียด 30/10/2558

  รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คลิกรายละเอียด  30/10/2558

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านนายบุญเริน จีนสืบเชื้อ ม.๔ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านนายบุญเริน จีนสืบเชื้อ ม.๔ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านนายบุญเริน จีนสืบเชื้อ ม.๔ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า 1  2   13/10/2558

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.สายห้วยริน ม.๖ - ๘ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.สายห้วยริน ม.๖ - ๘ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.สายห้วยริน ม.๖ - ๘ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด  หน้า 1  2 3 13/10/2558

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คุ้ม ๑ ม.๖ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คุ้ม ๑ ม.๖ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คุ้ม ๑ ม.๖ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า   2  4  13/10/2558

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.คุ้ม ๔ ม.๖  ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.คุ้ม ๔ ม.๖ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.คุ้ม ๔ ม.๖ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า 1 2 3  13/10/2558

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.สายบ้านร้อง  ม.๖ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.สายบ้านร้อง ม.๖ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.สายบ้านร้อง ม.๖ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า 1 2 3  13/10/2558

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ห้วยตองสาด ม.๗ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ห้วยตองสาด ม.๗ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ห้วยตองสาด ม.๗ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า 1 2   13/10/2558

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ข้าง ศพด.บ้านห้วยใต้  ม.๗ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ข้าง ศพด.บ้านห้วยใต้ ม.๗ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ข้าง ศพด.บ้านห้วยใต้ ม.๗ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า 1 2 3 4  13/10/2558

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.บ้านนายหวัน  ม.๑๑ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.บ้านนายหวัน ม.๑๑ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.บ้านนายหวัน ม.๑๑ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า 1 2 13/10/2558

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.ห้วยปู่ป๊อก  ม.๑๑ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.ห้วยปู่ป๊อก ม.๑๑ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.ห้วยปู่ป๊อก ม.๑๑ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า 1 2 3  13/10/2558

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้าบ้านนางแหลม  ม.๑๑ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้าบ้านนางแหลม ม.๑๑ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้าบ้านนางแหลม ม.๑๑ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า 1  2  3  4  13/10/2558

  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลคลิกรายละเอียด 13/10/2558

  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล คลิกรายละเอียด13/10/2558

  ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งวงจรปิด (CCTV) คลิกรายละเอียด  05/10/2558

  ประกาศสอบราคาซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งวงจรปิด (CCTV) คลิกรายละเอียด  14/09/2558

  คุณลักษณะรายการติดตั้งวงจรปิด (CCTV) คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)  14/09/2558

  แบบ ปปช. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งวงจรปิด (CCTV)  คลิกรายละเอียด 14/09/2558

  ราคากลางโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งวงจรปิด (CCTV) คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3)  14/09/2558

  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คลิกรายละเอียด  04/09/2558

  คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) 04/09/2558

  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) 04/09/2558

  รายละเอียดงบประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2559 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)  4/09/2558

  สรุปผลราคากลางโครงการปรับปรุงและซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4)  02/09/2558

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7  คลิกรายละเอียด 02/09/2558 

  รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 คลิกรายละเอียด  17/8/2558

  ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) 20/07/2558

  สรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านนายบุญเริน  จีนสืบเชือ ม.4 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) 02/07/2558

  สรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ข้ามห้วยหัวนา ม.10 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) 02/07/2558

  สรุปผลราคากลางโครงก่อสร้างการถนน คสล.สายบ้านห้วยใต้ - ป้างดอย ม.8 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) 02/07/2558

  สรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนางกาบถึงบ้านนายไพฑูรย์ ม.7 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) 02/07/2558

  สรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ปากซอยมหาราช ม.11 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) 02/07/2558

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านนายบุญเริน  จีนสืบเชื้อ ม.4  คลิกรายละเอียด 02/07/2558

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ข้ามห้วยหัวนา ม.10   คลิกรายละเอียด 02/07/2558

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยใต้ - ป้างดอย ม.8 คลิกรายละเอียด 02/07/2558

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนางกาบถึงบ้านนายไพฑูรย์ ม.7  คลิกรายละเอียด 02/07/2558

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ปากซอยมหาราช ม.11  คลิกรายละเอียด 02/07/2558

  สรุปผลราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.68-001 บ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ที่ 7 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) 01/07/2558

  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.68-001 บ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ที่ 7 คลิกรายละเอียด 01/07/2558

  ประกาศมติการประชุมการกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.68-001 บ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ที่ 7 คลิกรายละเอียด 01/07/2558

  ประกาศแต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางเป็นผู้จัดการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกรายละเอียด 01/07/2558

  ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  คลิกรายละเอียด 01/07/2558

  รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 คลิกรายละเอียด 01/07/2558
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปีงบประมาณ 2557 คลิกรายละเอียด 02/06/2558

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน คลิกรายละเอียด 02/06/2558

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง แบบ ป.ป.ช.1 คลิกรายละเอียด 29/5/2558

   เอกสารสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณน้ำตกแม่พูล หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3  คลิกรายละเอียด 29/5/2558

  สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณน้ำตกแม่พูล หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3  คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 29/5/2558

  ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณน้ำตกแม่พูล หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 7/5/2558
 
  การพิจารณาผลการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา โครงการเสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีต สาย อต.ถ. 68-001 บ้านผามูบ - บ่อแก้ว  หมู่ที่ 7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด  7/5/2558

  รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 คลิกรายละเอียด  7/5/2558

   เอกสารสอบราคาจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีต สาย อต.ถ. 68-001 บ้านผามูบ - บ่อแก้ว  หมู่ที่ 7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด  16/4/2558

  สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีต สาย อต.ถ. 68-001 บ้านผามูบ - บ่อแก้ว  หมู่ที่ 7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4)   16/4/2558

   เอกสารสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณน้ำตกแม่พูล หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 16/4/2558

  สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณน้ำตกแม่พูล หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 16/4/2558

  ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณน้ำตกแม่พูล คลิกรายละเอียด 18/2/2558

  รายงานผลการเสนอโครงการก่อสร้าง คลิกรายละเอียด 17/2/2558

    รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 คลิกรายละเอียด 28/1/2558

  เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 12/2558 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกแม่พูล หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 2/2/2558

  เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 13/2558 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยใต้ - ป้างดอย บ้านห้วยใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 2/2/2558

   สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยใต้ - ป้างดอย บ้านห้วยใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3)   2/2/2558

  สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกแม่พูล หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)  2/2/2558

  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ อาเซียนคืออะไร? และ10 ประเทศอาเซียน คลิกรายละเอียด 12/01/2558

  ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2558  คลิกรายละเอียด 22/12/2557

  ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558 ไปรับแบบพิมและกรอกรายการในแบบพิม ยื่นต่อเจ้าหน่าที่  คลิกรายละเอียด 22/12/2557

  ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2558 ยื่นต่อพนักงานประเมิน  คลิกรายละเอียด 22/12/2557

  ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย  ปี 2558 ยื่นต่อพนักงานประเมิน  คลิกรายละเอียด 22/12/2557

  ประกาศการกำหนดทำเลและการกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) ประจำปี 2557 คลิกรายละเอียด 16/12/2557

  รายละเอียดการกำหนดทำเลและการกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) ประจำปี 2557 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) (5)  16/12/2557
 
  สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( สถ.ศพด.2) หมู่ที่ 7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)  20/11/2557

  เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( สถ.ศพด.2)  หมู่ 7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 8/11/2557

  สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งข้างถนนสายห้วยต้นยางหมู่ 4 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4)  20/11/2557

  เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งข้างถนนสายห้วยต้นยางหมู่ 4  ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 8/11/2557

  สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งข้างถนนสายห้วยผักหละหมู่ 4 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4)  20/11/2557

  เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งข้างถนนสายห้วยผักหละ หมู่ 4  ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 8/11/2557 

  เพิ่มเติมแก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต อต. ถ.68-001 บ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ 7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 28/11/2557

  เพิ่มเติมแก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาฤษี - บ้านต้นงั่ว หมู่ 9 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 28/11/2557

  สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต อต. ถ.68-001 บ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ 7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4)  19/11/2557

  ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต อต. ถ.68-001 บ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ 7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 19/11/2557

  เอกสารประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต อต. ถ.68-001 บ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ 7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 19/11/2557

  สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาฤษี - บ้านต้นงั่ว หมู่ 9 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3)  19/11/2557

  ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาฤษี - บ้านต้นงั่ว หมู่ 9 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 19/11/2557

  เอกสารประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาฤษี - บ้านต้นงั่ว หมู่ 9 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 19/11/2557

  ยกเลิกประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต อต. ถ.68-001 บ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ 7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 14/11/2557

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษี ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล คลิกรายละเอียด 13/11/2557

  แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล  คลิกรายละเอียด  13/11/2557

 งบประจำปี 2557 คลิกรายละเอียด 30/10/2557

      
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คลิกรายละเอียด  28/10/2557


  รายงานผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างฯ  จำนวน ๔ โครงการ  คลิกรายละเอียด
 29/10/2557

  ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง  จำนวน ๓ โครงการ  คลิกรายละเอียด
 29/10/2557

  รายงานผลการเสนอราคาโครงการจัดหาพัสดุ จำนวน ๑ โครงการ เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง ของ อบต.แม่พูล คลิกรายละเอียด 11/09/2557

  เอกสารสอบราคาจ้างและประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างป้องกันตลิ่งข้างถนนสายห้วยต้นยาง ม.๔ ของ อบต.แม่พูล คลิกรายละเอียด 10/10/2557

  เอกสารสอบราคาจ้างและประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ห้วยตองสาด ม.๗ ของ อบต.แม่พูล คลิกรายละเอียด 10/10/2557

  เอกสารสอบราคาจ้างและประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้าง ศพด. ม.๗ ของ อบต.แม่พูล คลิกรายละเอียด 10/10/2557

  เอกสารสอบราคาจ้างและประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งข้างถนน สายห้วยผักหละ ม.๔ ของ อบต.แม่พูล คลิกรายละเอียด 10/10/2557

  เอกสารสอบราคาจ้างและประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และถนน ค.ส.ล. ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ของ อบต.แม่พูล คลิกรายละเอียด 10/10/2557

  เอกสารสอบราคาจ้างและประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมหาราช ม.๑๑ ของ อบต.แม่พูล คลิกรายละเอียด 10/10/2557

  เอกสารสอบราคาจ้างและประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ห้วยตองสาด ม.๗ ของ อบต.แม่พูล คลิกรายละเอียด 10/10/2557

  เอกสารสอบราคาจ้างและประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายห้วยต้นค่า ม.๙ ของ อบต.แม่พูล คลิกรายละเอียด 10/10/2557
 
  เอกสารสอบราคาจ้างและประกาศสอบราคาจ้าง เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง ของ อบต.แม่พูล คลิกรายละเอียด 26/08/2557

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2และ 3) พ.ศ.2543 คลิกรายละเอียด 13/08/2557

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 คลิกรายละเอียด 13/08/2557

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน ฯลฯ พ.ศ.2547  คลิกรายละเอียด 13/08/2557

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 คลิกรายละเอียด 13/08/2557

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 คลิกรายละเอียด 13/08/2557

 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 คลิกรายละเอียด 13/08/2557

 พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 คลิกรายละเอียด 13/08/2557

  สรุปผลการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557  คลิกรายละเอียด 16/06/2557

  ประชาสัมพันธ์ตาม พรบ. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  คลิกรายละเอียด 16/06/2557

  ประชาสัมพันธ์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC)  คลิกรายละเอียด 16/06/2557

  เอกสารสอบราคาจ้างและประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านห้วยใต้ ม.๘  คลิกรายละเอียด 27/02/2557

  เอกสารสอบราคาจ้างและประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หน้าบ้านนายทินกร ม.๗  คลิกรายละเอียด 27/02/2557

  คำสั่ง อบต.แม่พูล เรื่องมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน คลิกรายละเอียด 29/01/2557

  เอกสารสอบราคาจ้างและประกาศสอบราคาจ้างเหมาจำนวน ๒ โครงการ  คลิกรายละเอียด 29/01/2557

  ประกาศการพิจารณาผลการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาจ้างเหมาจำนวน ๕ โครงการ  คลิกรายละเอียด 10/01/2557

  ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2557  คลิกรายละเอียด 18/12/2556

  ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557 ไปรับแบบพิมและกรอกรายการในแบบพิม ยื่นต่อเจ้าหน่าที่  คลิกรายละเอียด 18/12/2556

  ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2557 ยื่นต่อพนักงานประเมิน  คลิกรายละเอียด 18/12/2556

  ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย  ปี 2557 ยื่นต่อพนักงานประเมิน  คลิกรายละเอียด 18/12/2556

  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล คลิกรายละเอียด 11/10/2556

  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล คลิกรายละเอียด 11/10/2556

  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล คลิกรายละเอียด 11/10/2556ข่าวประกวดราคา


 สอบราคาโครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ห้วยชำบอน หมู่ 7ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 28/03/2554

 ประกาศเพิ่มเติม โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินน้ำกัดเซาะปากห้วยผักหละ  คลิกรายละเอียด
22/02/2554

 ประกาศเพิ่มเติม โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินน้ำกัดเซาะห้วยแม่พูล คลิกรายละเอียด 22/02/2554

 สอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินน้ำกัดเซาะปากห้วยผักหละ หมู่ 4 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด

 สอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินน้ำกัดเซาะห้วยแม่พูล หมู่ 4 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด
รายการบันทึกท่องเที่ยว อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


ท่องเที่ยวกับ อบต. แม่พูล


คลิกเพื่อชมภาพต่อChill @ แม่พูล

 
*กิน  *เที่ยว  *ซื้อของที่ระลึก
ในหุบเขากินได้ *ขี่จักรยานชมธรรมชาติ Chill @ แม่พูลกระดานสนทนา ร้องทุกข์ ร้องเรียน

กระทู้ใหม่  ตอบ   โดย   เข้าชม   ล่าสุด 
 ทดสอบการทำงาน 0 Anonymous 95   24/02/2011 : 14:17 
Anonymous Last Post
 

NSP

มุมหนังสือพิมพ์
สนับสนุนข่าวโดย นสพ.ดอทคอม

.  นายจรูญ  ปัญญายงค์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล
นางสาวแสงเดือน   สุดแจ้ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล


 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ  
         
  
 รายงานผลการดำเนินงาน
 
ติดตามเตือนภัย  

  


  
 
HOT NEWS  

 
 
ข้อมูลการท่องเที่ยว  

 

หมู่ ๑  ตำบลแม่พูล  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๓๑๓๐
โทร/โทรสาร ๐๕๕-๔๕๗๓๕๙


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.18 วินาที