สมัครสมาชิก : เข้าระบบ :
..:: คำขวัญอำเภอลับแล : " งามพระแท่นศิลาอาสน์ ถิ่นลางสาดรสดี เมืองพระศรีพนมมาศ แหล่งไม้กวาดตองกง ดงหอมแดงลือชื่อ งามระบือน้ำตกแม่พูล " ::..
เลือกภาษา  
เลือกรูปแบบภาษา:

 
Main Menu  
 Home
 ข้อมูลทั่วไป
 หน้าที่ของ อบต.
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 พนักงานส่วนตำบล
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขฯ
    กองการศึกษาฯ
    กองสวัสดิการสังคม
 พนักงานจ้าง 
    สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองสาธารณสุขฯ
   กองการศึกษาฯ
   กองสวัสดิการสังคม
 
General  
 แผนพัฒนาปี 56-58
 แผนพัฒนาปี 57-59
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนอัตรากำลัง
 แผนการดำเนินงานปี 56
 แผนการดำเนินงานปี 57
  แผนการจัดหาพัสดุ
 
Knowledge  
 ภาษีป้าย
 ภาษีบำรุงท้องที่
 ถาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
Radio Online  
 
หน่วยงานราชการ  

 
สถิติผู้เยี่ยมชม  
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
21217356
คน ตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
 
Income-Expenses  
รายรับรายจ่ายปีงบ 61

เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน


รายรับรายจ่ายปีงบ 62

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  
   ช่องทางในการขอใช้บริการ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    แบบคำขอดูข้อมูลข่าวสาร(ใหม่)
 
รายรับ  

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Packaging design and style competition
โดย: igareny
ติดประกาศ: 03-02-2019 @ 10:18 am

These days, fashion has a significant role in our lives. Apparently this is exactly evident on the example of super stars. But does this amazing timepiece affect us all?To start, currently young people are often the most enthusiastic about the latest general trends. Their ego and the aspire to look good is utilized by indicate business and causes the victory of might be found like Style TV or simply numerous courses in the model of "Hot or perhaps Not".Additionally, every could or teenager magazine have their fashion area, which is designed as a tutorial for viewers. There are even young ladies who take care of these magazines as a Holy bible. All you need to conduct is move around to see what amount fashion is usually affected by people today.In addition , with schools, young women are afraid of staying ridiculed due to unfashionable clothing. It exhibits the scale associated with media stress on adolescents. For example , typically the ridiculous form of emo happens to be extremely beautiful because of its exhibit on hdtv, video clips in addition to magazines for youths. In addition , they have an inexplicable notion that people being dressed in stylish fashion are for some reason better than others.On the other hand, there is individuals who seem unmoved from the confusion all over fashion as well as the media and represent their style of costume. Unfortunately, one can find not many of these.In conclusion, everywhere fashion truly affects the way you dress. Within the strong effect on our lives, which is certainly growing constantly.Halloween can be described as holiday observed on 31st of October. It derives from Stacee holiday in all Saints, even so it has become easily an opportunity to enjoy yourself. However , it is a fun inside of a scary ambiance.First of all, delete word one can find out lots of people within disguise. We were looking at costumes connected with scary creatures - enjoy ghosts, goule, monsters and so forth - or pretend to generally be some famous horror personalities, like Freddy Krueger. Quite typical on that day, in reality inseparable, tend to be such things like skeletons or jack-o'-lanterns. These are lanterns made of ineffective pumpkins along with scary confronts carve out together with a candle get inside.The most popular activity among the children is normally trick-or-treating. Clothed in their attires, they go right from house to accommodate asking „trick or handle? ”. Many people ask for snacks, especially fairly sweet ones, since case involving refusal, there're eager to play a strategy on the person who refuses.Young adults, who are far too old to trick-or-treat, opt for costume gatherings with sites like frightening stories showing, watching atrocidad films or perhaps visiting areas that are regarded haunted.Finally I want to bring up a very popular Halloween game labeled apple bobbing. A large basin is filled with drinking water with some cheerios floating for its outside. The task in the participants could be to catch a good apple utilizing their teeth. Using hands can be forbidden.Vampire party is very popular in the nation but it is definitely gaining a lot more fans in different European countries way too. www.hr.gymsupl.plMy day at school will start every day for eight. It is a time associated with heavy traffic, because countless students arrive there all at once. First, We go to the locker room. With my school, every student features his own locker and a step to it. My spouse and i leave my favorite coat right now there and adjust my shoes or boots. I have to make this happen because the college students are not are actually walk the institution corridors during the same sneakers as outdoor. Thanks to this specific principle, college corridors and also classes continue to be clean. Often, if I have a lot of instructions in a offered day, I leave quite a few textbooks in my cupboard so I do don't have to carry an exceptionally heavy book bag.After causing things during the locker space, I take to class. Sometimes I have a number of lessons inside the same class, but typically students must travel to different types on the same working day. When I the appropriate class. usually several other students are usually waiting at this time there. Welcome and even talk for a couple minutes get started on the class. Each article has precisely 45 minutes, followed by a 10-minute break. There is also one lengthy break, which starts on twelve o'clock and persists 20 a matter of minutes. During the escape I usually consult friends, and quite often I make sure to learn something for the next training, for example should there be a class.Following third or even fourth tutorial, I eat something. Usually in the morning When i make a plastic, which I choose to use school, but sometimes My spouse and i buy a bun in a store located on the ground floor of the university. You can also obtain tea, gourmet coffee or many other beverages certainly, there, but When i rarely practice it. I usually include six or even seven trainings every day. Going back lesson I am usually pretty tired and i also dream about finding its way back home. Should the last contact finally rings, I take to my locker room to take my favorite coat in addition to change very own shoes all over again and I'm just happy to go forth.Thanks for the continue letter. I am so thankful Joey did start to walk! It certainly should be a great practical knowledge. I consider when he begins talking. Preserve me up-to-date! And, you bet, Jane tutorial I assistance Tom. I really think it could be great if you ever moved to help Warsaw. We were actually able to meet more regularly. And the array of future options for Joey and for everyone is expansive than you imagine, really. At this point let us wish you a Content Easter. May possibly your wishes come true during this joyful originate time. Might the serene spirit of the Resurrection regarding Christ complete your heart and maintain them for good. I seriously hope you will spend this time around with your as well as you will experience the wonderful natural environment.Please forgive me just for such a simple letter, nevertheless I am really overloaded when using the work and preparations to the wedding. We are so pleased you will take place! Eh, it can time for people! Write any time you find the effort.I can't quit thinking about you actually since the survive time I could see you. Anytime I shut down my eye lids, I see your wonderful point and that astounding smile with yours. Goodness me, Queen for my heart, I want to consider you gone to an is where we're able to hide turn out to be happy collectively forever. Using the eyes with my mind, I see anyone, my Amazing, lying using a beach which is where mild a blowing wind gently reduces golden warm dust through between the white clouds on top of. You just make up excuses and watch the main endless pink ocean in addition to sky.In that island, the wonderfully colourful area would survive every day for us. We could sit on the the most responsible, softest and freshest lawn in the world and just enjoy remaining together. Including the hours, we would travel and watch uv rays sinking during the boundless rich waters that release its light-weight breaking the idea into nice shades of inflammed to make it some dark shine, which wraps us using its arms plus sings essentially the most breathtaking audio of calme. That I wish to come true a day, my Prefered by.And for currently, I want to really feel your tender sweet lips on acquire again. Often the awareness of your own personal existence and your love for my situation is truly the reason why to live. There are always dearly loved you and i also always is going to, my Lover.Currently, individuals live longer than they did in the past. There are several sources of this unique phenomenon. Today life is but not only longer, but in addition better as well as easier, and we owe that to the progress technology plus medicine. You're seeing an rise in human health and fitness awareness, particularly regarding HIV / HELPS, cancer and even malignant tumors. Generally persons are more and more interested in health. Typically the media encourage a healthy chosen lifestyle and give advice on proper diet. The ideal contemporary man will be slim, will sport, will not smoke and does not eat throughout fast-food dining establishments. I believe that folks live longer today with the following good reasons.First and foremost, the very medical and biotechnology industry presents ever new solutions. For instance , modern medicinal drugs has found how cancer cells grow and is executing everything in the power to avoid these systems. What's more, inside modern doctors doctors start using a variety of approaches, paying good attention to the calm feeling in the work place. They are in search of psychological solutions to solve ailments. In the 20 th century, consumers began to try to look for drugs with regard to struggling with many different mental diseases. Society ultimately understood in which isolation (imprisonment) is not hope for00 this type of uncomfortableness. Doctors observed that, for example , despression symptoms is not only typically the patient's stressed out mood.Furthermore, you can - as of now, we do not need to deal with the problem of significant and regular epidemics. Government entities is aware of the threat and also tries to prevent it at all costs.Finally, it should mentioned there presently exist a great idea of a healthy standard of living compared to just what our ancestors and forefathers knew pertaining to health. Females know almost anything about adequate nutrition plus diets. Individuals used to surf to the gym and handle the body. Hobby is stylish. What's more, folks start to given up smoking. They are totally aware of the effects of this desire. Cigarettes significantly affect health, can cause each lung most cancers and many other ailments.In summary, seems like obvious that folks live more time today. We have better expenses and we can use many new creations and medicinal drugs. However , above all, we want to resolve ourselves and now we do not neglect our health issues.


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 03-02-2019 @ 10:18 am


เขียนข้อคิดเห็น
เขียนข้อคิดเห็น
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
ส่งข่าวสาร
ส่งข่าวสาร

หมู่ ๑  ตำบลแม่พูล  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๓๑๓๐
โทร/โทรสาร ๐๕๕-๔๕๗๓๕๙


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.02 วินาที