สมัครสมาชิก : เข้าระบบ :
..:: คำขวัญอำเภอลับแล : " งามพระแท่นศิลาอาสน์ ถิ่นลางสาดรสดี เมืองพระศรีพนมมาศ แหล่งไม้กวาดตองกง ดงหอมแดงลือชื่อ งามระบือน้ำตกแม่พูล " ::..
เลือกภาษา  
เลือกรูปแบบภาษา:

 
Main Menu  
 Home
 ข้อมูลทั่วไป
 หน้าที่ของ อบต.
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 พนักงานส่วนตำบล
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขฯ
    กองการศึกษาฯ
    กองสวัสดิการสังคม
 พนักงานจ้าง 
    สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองสาธารณสุขฯ
   กองการศึกษาฯ
   กองสวัสดิการสังคม
 
General  
 แผนพัฒนาปี 56-58
 แผนพัฒนาปี 57-59
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนอัตรากำลัง
 แผนการดำเนินงานปี 56
 แผนการดำเนินงานปี 57
  แผนการจัดหาพัสดุ
 
Knowledge  
 ภาษีป้าย
 ภาษีบำรุงท้องที่
 ถาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
Radio Online  
 
หน่วยงานราชการ  

 
สถิติผู้เยี่ยมชม  
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
21216421
คน ตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
 
Income-Expenses  
รายรับรายจ่ายปีงบ 61

เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน


รายรับรายจ่ายปีงบ 62

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  
   ช่องทางในการขอใช้บริการ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    แบบคำขอดูข้อมูลข่าวสาร(ใหม่)
 
รายรับ  

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Attract Design Accolades
โดย: eriqeqoq
ติดประกาศ: 03-04-2019 @ 09:42 am

In the present day, fashion works a significant part in our everyday life. Apparently this is evident from example of celebrities. But will it affect us all?To start, at present young people would be the most intrigued by the latest movements. Their mirror and the need to look good must be used by clearly show business to result in the victory of such things like Trend TV or possibly numerous services in the kind of "Hot or possibly Not".Also, every can easily or teenage magazine possesses its own fashion unit, which is expected as a guidebook for subscribers. There are even ladies who cure these trade magazines as a Sort. All you need to can is move around to see the amount fashion is definitely affected by persons.In addition , inside schools, females are afraid of simply being ridiculed on account of unfashionable clothing. It illustrates the scale for media tension on adolescents. For example , typically the ridiculous variety of emo is extremely interesting because of its monitor on video, video clips in addition to magazines for youths. In addition , it has an inexplicable self-belief that people being dressed in stylish clothing are someway better than other folks.On the other hand, there is individuals who seem to be unmoved through the confusion approximately fashion plus the media together with represent his or her style of apparel. Unfortunately, there is not many ones.In conclusion, common fashion seriously affects how we dress. Within the strong affect our lives, that is certainly growing all the time.Halloween can be a holiday aplauded on 31st of October. It came about from Stacee holiday of everyone in attendancee Saints, nevertheless it has become purely an opportunity to enjoy. However , this is a fun in a very scary feeling.First of all, delete word one can find lots of people around disguise. These were costumes with scary beings - enjoy ghosts, monsters, monsters and so on - or simply pretend for being some prominent horror personalities, like Freddy Krueger. Quite typical on the fact that day, in reality inseparable, will be such features like skeletons or jack-o'-lanterns. These are lanterns made of empty pumpkins utilizing scary face carve out plus a candle placed inside.May activity among the list of children is definitely trick-or-treating. Clothed in their halloween costumes, they go coming from house to house asking „trick or cure? ”. These ask for goodies, especially nice ones, in addition to case of refusal, there're eager to play a strategy on the individual who refuses.Kids, who are also old to trick-or-treat, want costume gatherings with sights like intimidating stories showing, watching scary films and even visiting areas that are regarded haunted.In the final analysis I want to speak about a very popular Halloween game named apple bobbing. A large basin is filled with normal water with some oranges floating on its outside. The task with the participants is usually to catch an apple with their teeth. Implementing hands is definitely forbidden.The halloween season is very popular in the states but it can be gaining a growing number of fans within European countries also. http://it.gymsupl.plMy day at school commences every day from eight. This is the time connected with heavy traffic, because numerous students arrive there simultaneously. First, I go to the locker room. At my school, all student features his own locker and a step to it. As i leave this coat generally there and alter my shoes or boots. I have to do this because the eyes are not are actually walk the institution corridors while in the same boots as out in the open. Thanks to the principle, classes corridors and even classes keep on being clean. Oftentimes, if I have got a lot of classes in a supplied day, As i leave quite a few textbooks inside cupboard to make sure that I do can’t you create to carry an exceptionally heavy bookbag.After departing things while in the locker place, I check class. Quite often I have various lessons while in the same elegance, but commonly students must go to different classes on the same evening. When I the actual appropriate type. usually various other students will be waiting at this time there. Welcome as well as talk for several minutes to get started on the class. Each session has accurately 45 minutes, followed by a 10-minute break. Another highlight is one very long break, which will starts on twelve o'clock and endures 20 a few minutes. During the bust I usually speak with friends, and quite often I aim to learn a thing for the next lessons, for example a crash a class.Following the third or possibly fourth training, I take something. Ordinarily in the morning When i make a sandwich, which I choose to use school, nonetheless sometimes As i buy a bun in a shop located on the beginning of the school. You can also acquire tea, coffees or additional beverages there, but When i rarely do it. I usually have got six or perhaps seven classes every day. Over the past lesson I will be usually quite tired and i also dream about coming back again home. When the last get in touch with finally diamond rings, I check my locker to take our coat as well as change this shoes once more and I am just happy to go forth.Thanks for the survive letter. I am just so thankful Joey come to walk! It certainly should be a great knowledge. I speculate when he will start talking. Retain me up-to-date! And, absolutely yes, Jane - I guidance Tom. I actually think it could be great if you ever moved in order to Warsaw. We could actually meet more frequently. And the selection of future alternatives for Joey and for anyone is much wider than you think that, really. At this time let us like you a Pleased Easter. Can your desires come true during this joyful new season time. May possibly the luxurious spirit on the Resurrection of Christ pack your bears and live in them once and for all. I seriously hope that you'll spend on this occasion with your family and you will take pleasure in the wonderful ambiance.Please eliminate me with regard to such a short letter, nonetheless I am definitely overloaded with the work in addition to preparations in the wedding. We are so pleased you will appear! Eh, that it is time for my family! Write after you find the period.I can't quit thinking about people since the survive time I saw you. Whenever I shut my eye, I see your current wonderful facial area and that shocking smile about yours. Also, Queen regarding my cardiovascular, I want to take on you gone to an isle where we're able to hide and grow happy along forever. Together with the eyes of my creativity, I see people, my Amazing, lying over a beach exactly where mild a blowing wind gently brings down golden warm dust out of between the white-colored clouds over. You just lay and watch the endless violet ocean in addition to sky.For that snowdonia, the splendidly colourful area would maximize every day usually. We could make up excuses on the the eco-friendliest, softest plus freshest lawn in the world and enjoy getting together. Including the evenings, we would choose and watch uv rays sinking in the boundless marine environments that released its gentle breaking this into heated shades of red to make it a dark sparkle, which wraps us with its arms as well as sings the best breathtaking audio of silence. That I desire to come true 1 day, my Favorite.And for these days, I want to experience your light sweet lip area on my service again. Often the awareness of your own existence and unfortunately your love for me is truly the reason to live. There are always treasured you i always will probably, my Gf.Currently, individuals live lengthier than they were doing in the past. There's lots of sources of this particular phenomenon. Right now life is not only longer, but probably better and even easier, which owe the item to the development of technology and even medicine. We have seeing an escalation in human wellness awareness, in particular regarding HIV / AIDS, cancer and even malignant growths. Generally individuals are more and more considering health. The very media increase a healthy way of living and give tips about proper nourishment. The ideal fashionable man is normally slim, can sport, won't smoke and does not eat with fast-food dining places. I believe that men and women live a bit longer today to the following causes.First and foremost, the main medical and biotechnology industry offers you ever completely new solutions. Like modern treatment has found out how malignancy cells create and is undertaking everything inside the power to cease these processes. What's more, for modern hospitals doctors use a variety of methods, paying superb attention to the main calm surroundings in dining establishments. They are trying to find psychological secrets to solve health conditions. In the 20 th century, consumers began to seek out drugs if you are struggling with many different mental complaints. Society last but not least understood this isolation (imprisonment) is not a strategy to00 this type of awkwardness. Doctors remarked that, for example , depressive disorders is not only the main patient's discouraged mood.Second - as of now, we do not need to deal with the problem of great and repeated epidemics. The govt. is aware of the actual threat and tries to avoid it absolutely.Finally, it should mentioned that we now have a great expertise in a healthy life style compared to what exactly our family history knew in relation to health. Gals know anything about right nutrition as well as diets. Gents used to proceed to the gym and complete the body. Sports is stylish. What's more, consumers start to stop smoking cigarettes. They are totally aware of the results of this habit. Cigarettes significantly affect health, can cause each lung cancer and many other disorders.In summary, it seems obvious that people live a bit longer today. We now have better medical care and we are able to use many new pioneer technology and medicinal drugs. However , above all, we want to look after ourselves all of us do not ignore our health problems.


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 03-04-2019 @ 09:42 am


เขียนข้อคิดเห็น
เขียนข้อคิดเห็น
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
ส่งข่าวสาร
ส่งข่าวสาร

หมู่ ๑  ตำบลแม่พูล  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๓๑๓๐
โทร/โทรสาร ๐๕๕-๔๕๗๓๕๙


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.03 วินาที